Free Airport Security Guide: One ID

Learn how One ID can improve airports operational efficiency as well as improve the travellers customer experience.

Our Offering

Cash Management
Safe Storage
Entrance Security

Explore by Industry

Retail

Establish optimal cash management processes to minimise time spent on cash handling, cut down on shrinkage and enhance security for customers and staff alike.

Airport

Improve passenger mobility without compromising on security

Bank

Guarantee the secure movement of cash, safeguard assets and investments and minimise security risks for staff while embodying the concept of an open bank.

Cash in Transit

Ensure an efficient and cost-effective cash cycle and assist your clients in optimizing their own cash processes.

Public and Commercial Buildnings

Control the movement of people around your site using entrance security solutions which blend into the design of your building.

Industrial and High-Risk Sites

Secure and protect assets, people and premises with certified high-security solutions incorporating video surveillance, intrusion detection and entrance security

"Gunnebo was one of the few companies who could commit to installation at all stores at once"

Ubaid Kathiwala, Operations Director, Catwalk

Customer Magazine Go To All Editions
Press Release
Gunnebo och Insafe blir partners Storbritannien
Fri, 1 Nov 2019 En central del av affärsområde Safe Storage strategi är att bygga separerade go-to-market modeller mellan direkta och indirekta försäljningskanaler. Koncernen etablerar nu en partnerskaps-modell för försäljning och distribution av säkerhetsskåp i Storbritannien, genom ett partnerskapsavtal med landets äldsta och ledande distributör av säkerhetsskåp – Insafe. 
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
Thu, 31 Oct 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. De 127 836 stamaktier i emissionen som tecknades utan stöd av teckningsrätter har under oktober 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Förändring av antalet aktier och röster i Gunnebo
Mon, 30 Sep 2019 Gunnebo AB (publ) har som tidigare offentliggjorts genomfört en nyemission om totalt högst 19 112 145 stamaktier. 18 984 309 stamaktier som tecknades med stöd av teckningsrätter har under september 2019 registrerats vid Bolagsverket, och antalet aktier och röster i Gunnebo har därmed ökat enligt följande.
Susanne Larsson lämnar posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo
Mon, 23 Sep 2019 Susanne Larsson har bestämt sig för att lämna posten som ekonomi- och finansdirektör på Gunnebo för att ta upp nya utmaningar utanför koncernen.
Gunnebos företrädesemission fulltecknad
Fri, 20 Sep 2019 Informationen i detta pressmeddelande är inte avsedd för, och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, distribueras, publiceras eller spridas i eller till USA (innefattande dess territorier och besittningar, varje stat i USA samt District of Columbia), Australien, Hongkong, Kanada, Singapore eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i en sådan jurisdiktion. Se avsnittet ”Viktig information” i slutet av detta pressmeddelande.
All Press Releases